izstāde Knitting & Stitching show 2018 Londonā (Lielbritānija)

2018.gada oktobrī devāmies uz Londonu, lai piedalītos Londonas Karaliskās izšūšanas skolas (RSN), kas atrodas Hemptonas pilī, meistarklasē izšujot ar zelta diegiem un apmeklētu izstādi Knitting & Stitching show 2018, kas notika Aleksandra pilī. Taču neizpalika arī ekskursija pa pilsētu, pat īpašo uzdevumu veikšana :) un mūsu gadījumā arī Britu muzeja apmeklējums. Lai arī tās bija tikai trīs dienas, taču jaunu zināšanu, informācijas, emociju, iespaidu un draugu iegūts par visām simts :)