Zīļu vainagi Kurzemes muzejos. Projekta rezultāts

2019.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Kurzemes kultūras programmas atbalstu realizējām projektu “Zīļu vainagi Kurzemē”, kura mērķis bija apzināt Kurzemes muzejos esošos zīļu vainagus. Projekts tapa, jo kā vainagu darinātājas sapratām, ka publiskajā telpā ir pieejama informācija vien par nelielu daļu etnogrāfisko tērpu galvas segām, bet muzeju krātuvēs atrodams daudz vairāk informācijas pat par viena novada tautas tērpu vainagiem – to rakstu un krāsu dažādību. Līdz ar to par projekta mērķi kļuva ideja sagatavot apkopojumu par Kurzemes muzeju krātuvēs esošajiem etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem, darinātiem līdz 1940.gadam, un popularizējot tos, tādējādi veicinot gan sabiedrības izpratni par šo Kurzemes kultūras mantojuma daļu un tās pieejamību kā vienkāršiem interesentiem, tā vainagu darinātājiem.

Projekta rezultātā mēs apciemojām vairāk nekā 20 muzejus Kurzemē, apskatījām un aprakstījām zīļu vainagus (un ne tikai). Galarezultātā sagatavojām sava veida datubāzi par muzejos esošajiem vainagiem, kā arī katalogu (tā mēs to nosaucām) – “Zīļu vainagi Kurzemes muzejos”. Tajā apkopojām visu informāciju, kādu mums sniedza muzeji, kā arī pielikām klāt savu devumu – aprakstot vainagus no A līdz Z: par to, no kādiem materiāliem tie gatavoti, uz kādiem audumiem šūti, kādu krāsu materiāli izmantoti, mēģinot pat fiksēt krāsu toni, lai darinātājiem būtu vieglāk piemeklēt materiālus, veidojot jaunus vainagus,  fotografējām tos un sagatavojām minimālo ilustratīvo datu bāzi katram no apskatītajiem vainagiem. Piebildīsim, ka katalogā ir nokļuvuši ne tikai līdz 1940.gadam darinātie vainagi, bet arī 20.gadsimta 2.pusē un pat 21.gadsimtā tapušie.

Mēs ceram, ka sagatavotais materiāls ne vien izcels un vēlreiz uzsvērs Kurzemes novadu unikalitāti un savdabību Latvijas etnogrāfisko tērpu klāstā. 

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un Kurzemes plānošanas reģionam par atbalstu projekta realizācijā, kas deva iespēju apmeklēt visus Kurzemes muzejus, kas atsaucās un bija pretimnākoši mūsu darbā! Paldies visiem Kurzemes muzejiem – to vadītājiem un krājumu nodaļu darbiniekiem, kas laipni mūs uzņēma un izteica atzinīgus vārdus par projekta ideju!

Kopkatalogs Zīļu vainagi Kurzemē

Datubāze Zīļu vainagi Kurzemē