Zīļu vainagi Latgales muzejos. Projekta rezultāts

2021.gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Latgales kultūras programmas atbalstu realizējām projektu “Zīļu vainagi Latgalē”, kura mērķis bija apzināt Latgales muzejos esošos zīļu vainagus. Projekts tapa, jo kā vainagu darinātājas sapratām, ka publiskajā telpā ir pieejama informācija vien par nelielu daļu etnogrāfisko tērpu galvas segām, bet muzeju krātuvēs atrodams daudz vairāk informācijas pat par viena novada tautas tērpu vainagiem – to rakstu un krāsu dažādību. Līdz ar to par projekta mērķi kļuva ideja sagatavot apkopojumu par Latvijas muzeju krātuvēs esošajiem etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem, darinātiem līdz 1940.gadam, un popularizējot tos, tādējādi veicinot gan sabiedrības izpratni par, šajā gadījumā Latgales, kultūras mantojuma daļu un tās pieejamību kā vienkāršiem interesentiem, tā vainagu darinātājiem.

Ar šo projektu esam noslēgušas visu Latvijas reģionu to muzeju apmeklējumu, kuru krājumos ir zīļu vainagi.

Projekta rezultātā mēs apsekojām 9 muzejus Latgalē, apskatījām un aprakstījām 34 zīļu vainagus. Galarezultātā sagatavojām datubāzi par muzejos esošajiem vainagiem, kā arī katalogu – “Zīļu vainagi Latgales muzejos”. Tajā apkopojām visu informāciju, kādu mums sniedza muzeji, kā arī pielikām klāt savu devumu – aprakstot vainagus no A līdz Z: par to, no kādiem materiāliem tie gatavoti, uz kādiem audumiem šūti, kādu krāsu materiāli izmantoti, mēģinot pat fiksēt krāsu toni, lai darinātājiem būtu vieglāk piemeklēt materiālus, veidojot jaunus vainagus,  fotografējām tos un sagatavojām ilustratīvo datu bāzi katram no apskatītajiem vainagiem. 

Mēs ceram, ka sagatavotais materiāls ne vien izcels un vēlreiz uzsvērs Latgales novadu unikalitāti un savdabību Latvijas etnogrāfisko tērpu klāstā.

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un Latgales plānošanas reģionam par atbalstu projekta realizācijā, kas deva iespēju apmeklēt Latgales muzejus, kas atsaucās un bija pretimnākoši mūsu darbā! Paldies visiem Latgales muzejiem – to vadītājiem un krājumu nodaļu darbiniekiem, kas laipni mūs uzņēma un izteica atzinīgus vārdus par projekta ideju!

Kopkatalogs Zīļu vainagi Latgales muzejos

Datubāze Zīļu vainagi Latgales muzejos