Jostu darināšana - Latviešu etnogrāfiskās pītās jostas

Nodarbību norises vieta: Lielvārde, Ausekļa ielā 22

Nodarbību norises laiks: vienu reizi mēnesī, mācību gada garumā sestdienās vai  svētdienās , sākums 2024.gada janvārī, precīzs datums tiks izziņots),  nodarbības ilgums 4h

Maksa par vienu nodarbību EUR 20,00

- apmaksa tiek veikta pirms katras nodarbības

- nodarbībās izmantotie materiāli ir iekļauti cenā

- apliecība tiek izsniegta, ja nodarbību apmeklējums ir 80%

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139, vai e-pastu: latvietespurs@gmail.com

Nodarbību tēmas:

1. nodarbība
Teorija «Pīto jostu veidi, nēsāšanas tradīcijas»
Praktiskā nodarbība «Vienkārtnī pītās jostas, prievītes»

2. nodarbība
Teorija «Pīto un mežģīto jostu gali»
Praktiskā nodarbība «Garsvītrainās pītās jostas»

3. nodarbība
Teorija - praktiskā nodarbība «Šķērssvītrainās pītās jostas un mežģītās jostas (bez pīnes jostas vidū)»

4. nodarbība
Praktiskā nodarbība «Šķērssvītrainās pītās jostas un mežģītās jostas (ar pīni jostas vidū)»

5. nodarbība
Praktiskā nodarbība «Arheoloģisko - reljefo mežģīto jostu darināšana»

6. nodarbība
Praktiskā nodarbība  «Viļakas pinums»
Praktiskā nodarbība «Apaļās jostas (sietās)»

7. nodarbība
Teorija un praktiskā nodarbība «Krances darināšana»