Ievads kaligrāfijā

Nodarbību norises vieta: Lielvārde, Ausekļa ielā 22

Nodarbību norises laiks: vienu reizi mēnesī, mācību gada garumā sestdienās vai  svētdienās , sākums 17.09.2023. plkst. 10.00,  nodarbības ilgums 4h

Maksa par vienu nodarbību EUR 20,00

- apmaksa tiek veikta pirms katras nodarbības

- nodarbībās izmantotie materiāli ir iekļauti cenā

- apliecība tiek izsniegta, ja nodarbību apmeklējums ir 80%

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139, vai e-pastu: latvietespurs@gmail.com

Nodarbību tēmas:

1. nodarbība Kaligrāfijas jēdziens. Ieskats kaligrāfijas attīstībā. Kaligrāfi pasaulē un Latvijā.

2. nodarbība Iepazīšanās ar instrumentu daudzveidību kaligrāfijā. Asgala un platgala instrumenti.

3. nodarbība Tušas un papīra materiālu daudzveidība kaligrāfijā.

4. nodarbība Ritma, kompozīcijas nozīme un daudzveidība kaligrāfijā. Ornaments kā ritma un kompozīcijas apvienojums.

5. nodarbība Burta un to savienojumu elementi. Iniciālis.

6. nodarbība Ieskats kaligrāfijas šriftu daudzveidībā pielietojot asgala un platgala instrumentus – gotiskais raksts, drukātie latīņu burti, Italic, Copperplate.

7. nodarbība  Ieskats kaligrāfijas šriftu daudzveidībā pielietojot asgala un platgala instrumentus – gotiskais raksts, drukātie latīņu burti, Italic, Copperplate.

8. nodarbība Ieskats kaligrāfijas šriftu daudzveidībā pielietojot asgala un platgala instrumentus – gotiskais raksts, drukātie latīņu burti, Italic, Copperplate.

9. nodarbība Ieskats kaligrāfijas šriftu daudzveidībā pielietojot asgala un platgala instrumentus – gotiskais raksts, drukātie latīņu burti, Italic, Copperplate.