Jostu darināšana - Lielvārdes josta

Nodarbību norises vieta: Lielvārde, Ausekļa ielā 22

Nodarbību norises laiks: vienu reizi mēnesī, mācību gada garumā sestdienās vai  svētdienās , sākums 24.09.2023. plkst. 10.00,  nodarbības ilgums 4h

Maksa par vienu nodarbību EUR 25,00

- apmaksa tiek veikta pirms katras nodarbības

- nodarbībās izmantotie materiāli ir iekļauti cenā

- apliecība tiek izsniegta, ja nodarbību apmeklējums ir 80%

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139, vai e-pastu: latvietespurs@gmail.com


Nodarbību tēmas: kurss sadalīts divās daļās - Teorētiskā un Praktiskā (tas nozīmē, ka interesenti var apmeklēt vai nu tikai teorētisko daļu, vai tikai praktisko, vai ideāli - abas daļas kopā)

Teorētiskā

1. nodarbība
Teorija – «Lielvārdes josta. Vēsture»

2. nodarbība

Teorija «Lielvārdes jostas raksti, kompozīcija»
Praktiskā nodarbība – «Lielvārdes jostas raksta veidošana»

Praktiskā

1. nodarbība
Praktiskā nodarbība – «Rakstainas audenes darināšanas pamati (aušanai jau sagatavotos diegos»

2. nodarbība
Teorija – praktiskā nodarbība «Aušanai nepieciešamo diegu apstrāde»
Praktiskā nodarbība – «Diegu sagatavošana aušanai bez stellēm. Aušana»

3. nodarbība
Teorija – praktiskā nodarbība «Lielvārdes tipa jostu sākuma gals. Aušana»

4. nodarbība

Teorija – praktiskā nodarbība «Platas un garas rakstainās audenes aušana»

5. nodarbība

Teorija – praktiskā nodarbība «Lielvārdes tipa jostu beigu gals. Pīšana»

6. nodarbība

Praktiskā nodarbība – «Savas Lielvārdes jostas aušana»
Konsultācija par jautājumiem, kuri radušies jostas aušanas gaitā