Kāzu pieturvietas "Latvietes pūrs" programmā kopīgi ar jaunlaulātajiem un viņu viesiem uzzināsim, kas un cik daudz bija latvietes pūrā, cik ilgi tas tika darināts? Kas un kā izgatavoja pūra lādes? Noskaidrosim, vai jaunlaulātie ir gatavi "pielocīt" pūru arī mūsdienās.

Pasākuma ilgums 1h, cena EUR 60

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139 vai e-pastu latvietespurs@gmail.com