Pūrs ir manta, pūrs ir kaste jeb lāde, kurā glabā lietas, pūrs ir mērvienība un pūrs ir krājums. Latvietes pūrs ir krājums, kas  ievietots lādē, un šis krājums sastāv no daudz dažādām lietām - no dvieļiem, cimdiem, jostām, villainēm, galdautiem, palagiem, zeķēm cimdiem, audumu baķiem dažādiem apģērbiem un vēl, un vēl. Bagātām meitām pūrā bija ap 100 dvieļu, 100 pāri cimdu, 24 villaines, 12 palagu, 12 linu kreklu ar izšuvumiem, 12 pāri baltu un 12 pāri krāsainu zeķu (šie skaitļi gan dažādos izziņas avotos var atšķirties) un bieži vien vienā pūra lādē visa šī bagātība neietilpa. 

Mūsu pūra galvenā vērtība un bagātība ir zināšanas un prasmes, kā darināt LATVIEŠU TAUTAS TĒRPU! 

Savas zināšanas un prasmes mēs esam apvienojuši rokdarbu skolā «Latvietes pūrs». Mūsu skolā var apgūt visas tās prasmes, kas nepieciešamas tautas tērpa darināšanai. Jums ir iespēja apgūt dažādas izšūšanas darbu tehnikas (baltie, melni un krāsainie darbi, kā arī izšūšanu tillā), adīšanu, tamborēšanu, knipelēšanu, jostu darināšanu dažādās tehnikās (pītās un audenes), zīļu vainagu darināšanu, ir iespēja apgūt etnogrāfisko kreklu darināšanu, villaiņu izšūšanu, Vidzemes sievu cepuru darināšanu un daudzas citas prasmes, kas nepieciešamas, lai interesenti paši varētu darināt savu tautastērpu. 

Taču mēs ejam līdzi laikam un piedāvājam arī mūsdienīgas un citas interesantas nodarbības - mozaīku darināšanu, gobelēnu darināšanu, tekstila apdruku dažādās tehnikās, kā arī radīt darbus no pērlītēm un ar pērlītēm u. c. Patiesībā pie mums sev interesējošas un saistošas nodarbības var atrast dažādu tekstiljomu interesenti - krāsošanu ar dabas krāsvielām, apģērbu pētīšanas vēsturi, pat rokoko laikmeta modi 18.gs.

Visas piedāvātās mācību programmas ir licencētas un kursu noslēgumā, apmeklējot visas nodarbības, tiek iegūta apliecība.

Īpaši mēs lepojamies ar saviem pasniedzējiem, par kuriem droši var teikt - labākie Latvijā savā specialitātē! Tā ir Dr.hist Anete Karlsone, Dr.art. Ieva Pīgozne, LAK tautastērpu amata meistare Antra Šarlote Blome, Maija Gotvonī, Sanita Kozuliņa, Elīna Kuzņecova, Gunta Lagzdiņa, Anda Mazvērsīte, Diāna Meiere, Skarleta Mežale, Tatjana Siņicina, LAK dāmu drēbnieka amata meistare  Ināra Teivane, Tija Vīksna un es - Aivita Heniņa.

Atjaunosim seno tradīciju - pielocīt pūru! Apgūsim prasmes - darināt pūru!