Zīļu vainagi Zemgales muzejos. Projekta rezultāts.

Projekts “Zīļu vainagi Zemgales muzejos” tapis fiksējot problēmu, ka publiskajā telpā ir pieejama informācija vien par nelielu daļu etnogrāfisko tērpu galvas segām, bet muzeju krātuvēs atrodams daudz vairāk informācijas pat par viena novada tautas tērpu vainagiem – to rakstu un krāsu dažādību. Līdz ar to, par projekta mērķi kļuva ideja sagatavot apkopojumu par Zemgales muzeju krātuvēs esošajiem etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem darinātiem līdz 1940.gadam un popularizēt tos, tādējādi veicinot gan sabiedrības izpratni par šo Zemgales kultūras mantojuma daļu un tās pieejamību kā vienkāršiem interesentiem, tā vainagu darinātājiem. Projekts zināmā mērā bija arī turpinājums 2019.gadā biedrības realizētajam projektam “Zīļu vainagi Kurzemes muzejos”.

Projekta rezultātā mēs, biedrības “Latvietes pūrs” dalībnieces, iecerējām izveidot sava veida datu bāzi par vienu no košākajām un redzamākajām Zemgales tautas tērpu sastāvdaļām – etnogrāfiskajiem zīļu vainagiem. Apkopojumu papildina foto materiāls ar aprakstiem par vainagu darināšanā izmantotajiem materiāliem un ornamentiem, kā arī krāsām un izmēriem. Ar šī projekta palīdzību mēs cerējām arī palīdzēt Zemgales muzeju darbiniekiem aprakstīt to krājumos esošos vainagus, lai pilnveidotu informatīvo bāzi par katru šo priekšmetu.

Projekta gaitā esam apkopojuši arī līdz šim populārzinātniskajos avotos publicēto informāciju par vainagu nēsāšanas un darināšanas tradīcijām Latvijā kopumā un šodien definētajā Zemgales teritorijā jeb vēsturiskajā Zemgalē un Augšzemē (Sēlijā).

Paldies Valsts Kultūrkapitāla fondam un Zemgales  plānošanas reģionam, kā arī “Latvijas valsts mežiem” par atbalstu projekta realizācijā, kas deva iespēju apmeklēt Zemgales plānošanas reģiona muzejus, kas atsaucās un bija pretimnākoši mūsu darbā. Paldies Zemgales muzejiem – to vadītājiem un krājumu nodaļu darbiniekiem, kas laipni mūs uzņēma un izteica atzinīgus vārdus par projekta ideju. 

Kopkatalogs Zīļu vainagi Zemgales muzejos

Datubāze Zīļu vainagi Zemgales muzejos

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.