Dīvānlelles izgatavošana

Nodarbību norises vieta: Tukuma novads, Slampes pagasts, «Strēlnieki»

Nodarbību norises laiks: vienu reizi mēnesī, mācību gada garumā sestdienās vai  svētdienās , sākums 16.09.2023. plkst. 15.00,  nodarbības ilgums 4h

Maksa par vienu nodarbību EUR 27,00

- apmaksa tiek veikta pirms katras nodarbības

- nodarbībās izmantotie materiāli ir iekļauti cenā

- apliecība tiek izsniegta, ja nodarbību apmeklējums ir 80%

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139, vai e-pastu: latvietespurs@gmail.com

Nodarbību tēmas:

1.     nodarbība Iepazīšanās ar Birutas autorlelles veidošanas procesu. Sagatavošanas darbi.

2.     nodarbība Galvas izgatavošana.

3.     nodarbība Ķermeņa izgatavošana.

4.     nodarbība Ķermeņa izgatavošana.

5.     nodarbība Ķermeņa izgatavošana.

6.     nodarbība Tērpa un aksesuāru izgatavošana.

7.     nodarbība Tērpa un aksesuāru izgatavošana.

8.     nodarbība Matu izgatavošana un nobeigums.