Gobelēnu aušanas pamati

Nodarbību norises vieta: Tukuma novads, Slampes pagasts, «Strēlnieki»

Nodarbību norises laiks: vienu reizi mēnesī, mācību gada garumā sestdienās vai  svētdienās , sākums 16.09.2023. plkst. 10.00,  nodarbības ilgums 4h

Maksa par vienu nodarbību EUR 20,00

- apmaksa tiek veikta pirms katras nodarbības

- nodarbībās izmantotie materiāli ir iekļauti cenā

- apliecība tiek izsniegta, ja nodarbību apmeklējums ir 80%

Iepriekš pieteikties pa tālruni 27013139, vai e-pastu: latvietespurs@gmail.com

Nodarbību tēmas:

1.     nodarbība Īss ieskats aušanas uz rāmja vēsturē. Sagatavošanas darbi.

2.     nodarbība Galveno gobelēnu aušanas paņēmienu apguve. Paraudziņa izgatavošana.

3.     nodarbība Citu aušanas uz rāmja paņēmienu apguve. Paraudziņa izgatavošana.

4.     nodarbība Paklāju siešanas veidi. Paraudziņa izgatavošana.

5.     nodarbība Dažādu aušanas veidu radoša pielietojuma iespējas. Praktiski darbi.

6.     nodarbība Individuāls projekts, izmantojot iegūtās prasmes.

7.     nodarbība Individuāls projekts, izmantojot iegūtās prasmes.

8.     nodarbība Individuāls projekts, izmantojot iegūtās prasmes.